default-logo

Den långvariga stressen som vi människor utsätts för är definitivt inte bra för oss. Många sjukdomar kan komma som resultat om vi inte lär oss slappna av. Långvarig stress har allvarlig och skadlig effekt på alla organ, kärlsystem och hormonutsöndringen i kroppen. Akupunktur är en fantastisk avslappningsmetod och enormt effektiv mot stress. Många patienter somnar och snarkar när de får akupunktur.

Problematiken med stress och utbrändhet/utmattningsdepression är att det är svårt att göra något åt situationen när man är mitt i det. Akupunktur hjälper patienterna ta ett steg tillbaka och se på problemet från ett annat perspektiv. Akupunktur hjälper den stressande kroppen att slappna av och gör att patienterna sover bättre, äter bättre och att de får bättre livsenergi. På så sätt får de kraft att ta itu med problemet. Under behandlingen lär jag också ut olika sätt att hantera stressen –anpassat efter individen.

Antal behandlingar: Individuellt. Normalt sett kan man räkna med fem –femton behandlingar vid en utmattningsdepression.