default-logo

Akupunktur accepterades inom skolmedicinen i Sverige redan 1984 på grund av sin uttalande effekt för smärtlindring. Socialstyrelsen godkände detta år akupunktur som en smärtlindring.

Akupunktur hjälper vid olika former av smärtor som t.ex. överbelastning, bristning/trauma på rörelseapparaten, tennisarmbåge, smärtor i nacke, axlar, ryggen, knä och generella muskelsmärtor.

Den västerländska medicinen erbjuder i princip smärtlindrande medicin och vila. När jag arbetade som sjuksköterska på en ortopedavdelning i både Hong Kong och Kina såg jag att akupunkturen hade mycket mer att erbjuda. Olika former av smärta är mycket tacksamt att behandla med akupunktur.

Kroniska smärttillstånd som fibromyalgi svarar mycket bra på akupunktur, dock tar det tid att komma till rätta med problematiken.

Whiplash-skada tar mycket lång tid att få i ordning med akupunktur och kan kräva många behandlingar. Därför brukar jag rekommendera Whiplash-patienter att söka hjälp inom den offentliga sektorn då akupunkturens behandlingskostnad kan ingå i högkostnadskortet.

Västerländska experter anser att akupunkturens effekt är att den blockerar nerverna. Hjärnan kan bara ta emot en smärtsignal åt gången och vid akupunktur tar en annan impuls över smärtsignalen.

Akupunktur verkar bra vid smärta också på grund av att den stärker immunförsvaret och har en antiinflammatorisk effekt.

För att enkelt förklara hur akupunktur kan påverka smärtan kan man säga att det finns tre nivåer akupunkturbehandlingens inverkan på smärta. På central nivå påverkar akupunkturen på hur hjärnan och centrala nervsystemet tar emot smärtsignalen. På segmental nivå arbetar man med själva nervförsörjningen till smärtområdet. Och på lokal nivå menar man att akupunkturbehandling kan stimulera cirkulationen och flödet direkt runt området.

Vid en hematom (blåmärke) t.ex. blir det ofta blockering av cirkulationen och nerverna. Akupunkturen gör att cirkulationen och flödet ökar och att det blir bättre syretransport.

Det är mycket viktigt att utreda vad som orsakar smärtan. Ischias, t.ex. kan bero på ryggskott, diskbråck eller något så allvarligt som en tumör. Det är därför bra att man utreder sjukdomsorsaken först och tar adekvata prover t.ex. röntgen innan akupunkturbehandling ges.

Antal behandlingar: Antalet behandlingar är individuellt. Vid smärta i rörelseapparaten krävs bara en kort behandling, ungefär 5 gånger. Jag har haft patienter som kommit med ryggskott och fått en enda behandling och blivit bra. Men om smärtan är beroende på arbetshållning eller monotont arbetssätt kanske det även behövs tid för att ändra attityderna och lära in en ny hållning.

Vid huvudvärk kan man räkna med 5–7 behandlingar vanligtvis. Men ibland måste man se till de bakomliggande orsakerna, till exempel, arbetsmiljön, som måste tillrättas för att kunna ge ett hållbart resultat. En kort tids sjukdom har inte påverkat så många organ och gett så många kroppsförändringar – och då behövs bara kort tid med akupunktur för att få förbättringar.

Men en sjukdom som varit långvarig kräver fler behandlingar.