default-logo

Akupunktur är mest verkningsfullt vid funktionsrubbningar. Med det menar man tillstånd då kroppens normala funktioner är rubbade. Några exempel: smärttillstånd som huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, magkatarr, svåra menssmärtor o.s.v.
Dessutom mensrubbningar, förstoppning, bihåleinflammation, luftvägsbesvär, yrsel, sängvätning, illamående, reumatiska besvär, astma, allergier m.m.
Antalet behandlingar beror på sjukdomens art och hur patienten reagerar på akupunktur.
uppsats publicerades på vårdfacket november 2004:
https://www.vardfokus.se/tidningen/2004/nr-10-2004-11/gladjen-ar-vardarens-beloning/