default-logo

Det finns forskningsresultat som visar att akupunktur förbättrar immunförsvaret. Därför fungerar akupunktur också mycket bra på allergi. En del patienter som får akupunktur blir helt fria från besvär. Andra blir klart. De tål lite mer av det/de ämnen som gett besvär, men dock inte obegränsat. Samma effekt och resultat är det med eksempatienterna. Vid pollenallergi är det bäst att ta akupunkturbehandling som profylax inför varje säsong för att stärka kroppen och för att slippa besvär. Men självklart har akupunktur god effekt även om patienten kommer först under pollensäsongen.

Idag anser många experter att det finns bra mediciner för att hålla astma i schack. Men det finns de patienter som väljer att inte ta astmamedicin, bl.a. på grund av biverkningar. Då är akupunktur ett mycket bra alternativ. Akupunktur har en uttalad effekt på astma. Det finns inget krav att patienten ska sluta med sin astmamedicin när hon börjar akupunkturbehandling. Det är först när patienten själv känner sig bättre som hon kan dra ner på medicinen och senare i samråd med läkare helt ta bort den. Under akupunkturbehandlingen är det bra att patienten mäter sitt PEF-värde. (Hur mycket luft hon klarar att blåsa ut i en PEF-mätare). Patienten kommer att upptäcka att PEF-värdet blir oerhört mycket bättre. Vid behandling av astma märker patienten förbättringar mycket tidigt av behandlingen. Många patienter blir helt besvärsfria av akupunkturbehandling, men kan behöva få extra hjälp med akupunktur vid jobbiga perioder.
Antal behandlingar: Allt är individuellt. Det beror bl.a. på hur länge besvären varit och hur mycket organen i kroppen påverkas. Men normalt är att vid akuta allergibesvär behövs 5-7 behandlingar och vid astma ungefär 7-8 behandlingar.