default-logo

Hon var först i Sverige att använda akupunktur som enda anestesimetod… »

Akupunktur har en stark smärtstillande effekt. Förutom att akupunktur är verksamt vid många olika sjukdomar kan den användas vid smärtlindring och bedövning. 1995 utfördes en knäoperation med akupunktur som anestesimetod. Judy Chow var en av de två akupunktörerna

Operationen utfördes 1995 vid Universitetssjukhuset MAS, i Malmö. Patienten var en 28-årig kvinna som inte tålde narkos och som själv begärt att få akupunktur som anestesimetod. Kvinnan hade haft knäskadan sedan 1986 och skulle nu med titthålskirurgi få korsbandet opererat.

De två akupunktörerna diskuterade och valde noggrant vilka akupunkturpunkter som skulle användas och vid vilken tidpunkt under operationen. Man förstärkte effekten i vissa fall med elektrisk stimulering.

Bakom de två akupunktörerna stod narkosteamet redo att ta över ifall patienten kände smärta. Men blodtrycket och pulsen var stabila under hela operationen –patienten var inte smärtpåverkad. Det största obehaget patienten sa sig känna var manschetten som satt på benet!

Förutom att operationen gick helt planenligt visade akupunkturbehandlingen ha ytterligare positiva effekter. Normalt sett svullnar ett knä efter en sådan operation. Men i det här fallet svullnade knäet inte det allra minsta och första gången patienten kände någon smärta var först sex timmar efter operationen! De enda tabletter patienten tog efter operationen var ett par panodil.