default-logo

 

Det är inte allmänt känt i Sverige men besvär i mage och tarm går alldeles utmärkt att behandla med akupunktur. I Kina har man använt akupunktur att behandla olika mag- och tarmbesvär i många tusen år och dess effekt är bevisad.
Under de 25 åren som jag har jobbat som akupunktör har jag behandlat många patienter med olika besvär som t.ex. Colon irritable, Ulcerös Colit, Morbus Chron, olika matsmältningsproblem, magvärk m.fl. – med framgångsrika resultat. Min uppfattning är att akupunktur är mycket effektivt, speciellt öronakupunktur som har en uttalad effekt på mag- och tarmproblem.
Antal behandlingar: Det är individuellt hur många behandlingar en patient behöver. Har sjukdomen varat kort tid har inte så stora förändringar skett på kroppens organ –då behövs inte lika många behandlingar som när det gäller en kronisk sjukdom som varat under längre tid.