default-logo


Det finns två svenska forskningar (slutet av 80-talet och början av 90-talet) som visar att akupunktur har bra effekt mot tinnitus, dock är det inte alla patienter som blir bättre. Resultaten var liknande: ungefär 55 procent av tinnitus patienterna hade fått hjälp av akupunkturbehandling.

I stort sett kan man säga att hälften av patienterna mår bättre efter akupunkturbehandling, medan resterande händer det ingenting med.

De patienter som reagerar bra på akupunktur får en mycket bättre livskvalité. Till exempel är ljudets intensitet mindre, istället för att ljudet ringer i öronen 24 timmar är det begränsat till kanske några få timmar (2–4 timmar som exempel), ljudfrekvensen kan bli lägre.

Ibland kan det vara helt tyst en lång eller kort period (några timmer till några år) men ljudet har en tendens att komma tillbaka, särskilt när man har nersatt funktion vid till exempel, infektion, fysisk- eller psykisk överbelastning m.m. Vid sådana tillfällen kan det behövas enstaka behandlingar för att återställa balansen.

Antal behandlingar: Individuellt. Räkna dock med 10–15 behandlingar. Normalt sett känner patienten förbättring från första behandlingen och förbättringen ökar med varje behandling. Det har dock hänt att det finns patienter som först vid tionde behandlingen märker resultat –men det är ytterst ovanligt.