default-logo

För att sluta röka måste du först och främst ha viljan att sluta. Akupunktur kommer sedan att vara ett utmärkt stöd för dig.

Judy har gjort en forskningsstudie i samarbete med landstinget Kronoberg på rökare. Efter sex behandlingar under tre veckor slutade 80 procent av patienterna att sluta.
Själva behandlingen mot rökning har utvecklats från behandling av narkotikamissbrukare. Judy har själv haft förmånen att vara med från början. När hon arbetade som sjuksköterskeelev i slutet av 70-talet i Hongkong startade på mitt sjukhus ett forskningsprojekt som hölls av WHO, världshälsoorganisationen. I forskningsprojektet använde man akupunktur att behandla opium och heroinmissbrukare. Forskningen visade strålande resultat. Utifrån forskningsprojektets metod utvecklade man, framförallt i USA, en metod som kallas NADA-metoden. Den används här i Sverige i både missbruks- och psykiatrisk vård.
Judy har själv varit på besök och på kurs på Lincolns Hospital i New York där det finns ett stort forskningscentrum som använder NADA-metoden. Man behandlar över 60 olika former av missbruk och använder akupunktur och kinesiska örter som behandling. Man har även forskning på aids-patienter.
Judy intervjuade några av patienterna där. De sa:
––För oss missbrukare finns det inget som heter placebo. Antingen fungerar det eller inte. Och akupunktur fungerar.

Patienterna kunde slappna av och kände inte suget av narkotika.

Rökavvänjning med akupunktur är delvis utvecklad från NADA-metoden. Akupunkturen hjälper till att ta bort en del av abstinensen och suget.

Antal behandlingar: Individuellt. Rökavvänjning ungefär sex behandlingar under tre veckor. Alkohol- och narkotikamissbruk längre behandlingsperiod.