default-logo

Judy Chow har en mycket bred erfarenhet av den kinesiska och västerländska medicinen. Hon har arbetat som akupunktör sedan 1984 och är utbildad distriktssjuksköterska. Hon vidareutbildar sig ständigt –och forskar dessutom inom ämnet vårdrelation.

Judy Chow växte upp på landet utanför Hongkong. Det var i Hongkong hon utbildade sig till sjuksköterska. Som sjuksköterskeelev praktiserade hon på neurologavdelningen på Kwang Wah Hospital mot slutet av 70 talet. Där skötte hon patienterna som deltog i den välkända studien med akupunktur för missbrukare. Den studien lade grunden för akupunkturmetoden ”Nada”. Längre fram i sitt yrkesverksamma liv (1996) åkte Judy Chow till USA och gick Nada-utbildning.

En av Judy Chows stora intresse är att möta människor –från olika kulturer. Hon älskar också att resa. Först var det ”fastlandet” Kina som lockade, där hon tog sin grundläggande akupunkturutbildning. Därefter föll hon pladask för en svensk man när hon var på semesterresa i Thailand. Att resa är fortfarande den största passionen i livet för henne. Hon tycker det är roligt att möta olika människor i olika världsdelar. Men kärleken gjorde att hennes hem- från mitten av 80-talet – blev i Växjö, Sverige. Här öppnade hon 1992 sin akupunkturmottagning på Storgatan 17 i Växjö.
Judy Chow kan inte sluta att studera. Hennes nyfikenhet och kunskapstörst gör att hon ständigt vidareutbildar sig. Ett exempel är de ca 1000 akademiska poäng hon samlat genom åren. Ett annat exempel är att hon även utbildad sig i klassisk massage och idrottsmedicin vid Gymnastik och Idrott Högskolan i Stockholm (GIH). Väggarna på hennes mottagningsrum är fulla med diplom från olika utbildningar m.m.