default-logo


Jag är väldigt glad över att ha hjälpt minst 300 barn till världen under den tid jag har jobbat. (Kanske är det fler, men det är över 300 par som hört av sig.) Akupunktur är faktiskt en mycket framgångsrik behandling vid barnlöshet.

Idag rekommenderar flera svenska kliniker att man samtidigt vid hormonbehandling också tar akupunktur. Studier visar nämligen att akupunktur har en god effekt vid barnlöshet.

Jag rekommenderar att patienten börjar med akupunktur en månad innan själva hormonbehandlingen startar. På så sätt förbereder man kroppen på ett bra sätt.

Kvinnan bör självklart först, innan hon påbörjar behandlingar, ha gjort en grundlig läkarundersökning. Om t.ex. äggstockarna är täppta fungerar varken hormoner eller akupunktur.

Antalet behandlingar: Individuellt. Antal gånger beror på vilka besvär och hur länge besvären varat. Normalt sett behandlingar mellan 2–10 gånger.

Vid barnlöshet rekommenderas att behandling påbörjas minst en månad innan provrörsbefruktning. En del kliniker rekommenderar att akupunkturbehandling startas enbart några dagar innan provrörsbefruktning. För behandling vid barnlöshet enbart med akupunktur som metod rekommenderas ett tremånaders försök: behandling en gång i veckan.