default-logo
02
JAN
2019

Kinesisk Akupunktur

Akupunktur är en läkekonst med flertusenåriga anor från Kina. Från att ha setts som lite suspekt är den nu en accepterad behandlingsform. WHO rekommenderar nu akupunktur för lindring och bot av 80 sjukdomstillstånd.

Akupunktur ingår i TCM, Traditionell Kinesisk Medicin. TCM är ett samlingsnamn för flera olika behandlingsformer såsom akupunktur, värmebehandling (moxabition), manipulation och massage, kroppsövningar som Tai Chi och Qiqong, örtmedicin och kostråd. Judy Chow har kunskap om samtliga delar i TCM.

Behandlingsformerna har funnits i Kina sedan flera tusen år tillbaka. TCM byggs teoretiskt på den kinesiska livsfilosofin Taoism. Hälsa ses som att människan och dess omgivningar är i balans medan sjukdom betyder att balansen har rubbats.

En korrekt utförd diagnos och behandling, enligt TCM, kräver mångårig utbildning och praktisk erfarenhet av akupunktören.

Energier
I Kina upptäcktes, för länge sedan, att stimulering av olika punkter på huden kunde påverka organ och funktioner i kroppen. Genom erfarenhet och iakttagelser skapade man en exakt teori och byggde upp ett fungerande system för klinisk praktik. TCM är en exakt vetenskap men bygger på helt andra kriterier än de i västerlandet vedertagna.

I den traditionella kinesiska medicinen (TCM) ingår, förutom akupunktur, moxa, manipulation och massage, kroppsövningar som Tai Chi och Qi gong, örtmedicn och kostråd. Judy Chow har kunskap inom alla dessa områden. Hon har också stora kunskaper om den västerländska medicinen –vilket gör hennes mångsidighet än större. Det ger en stor trygghet till patienterna att Judy Chow kan möta dem på alla sätt och ge råd som är heltäckande.

Inom TCM talar man ofta om energier. Sjukdomar beror på energiobalanser, blockering av energi eller att skadlig energi har trängt in i systemet. Med hjälp av akupunkturbehandlingen rättar man energibalansen och energicirkulationen. TCM syftar till att få människans energi att flöda fritt. Med modern forskning har man kunnat visa att akupunktur bl.a. höjer kroppens immunförsvar, ökar endorfinutsöndringen vilket ger smärtlindring till patienten, samt på ett positivt sätt påverkar kroppsliga funktioner såsom blodtryck, hjärtverksamhet, andning m.m.

About the Author