Om Judy Chow

Om Judy Chow

         周玉兰

akupunktör, distriktssjuksköterska, Lektor, forskare

Judy Chow har en mycket bred erfarenhet av den kinesiska och västerländska medicinen. Hon har arbetat som akupunktör i över 30 år och är utbildad distriktssjuksköterska. Hon vidareutbildar sig ständigt – och forskar dessutom inom ämnet vårdrelation.

Judy Chow växte upp på landet utanför Hongkong. Det var i Hongkong hon utbildade sig till sjuksköterska. Som sjuksköterskeelev praktiserade hon på neurologavdelningen på Kwang Wah Hospital mot slutet av 70 talet. Där skötte hon patienterna som deltog i den välkända studien med akupunktur för missbrukare. Den studien lade grunden för akupunkturmetoden ”Nada”. Längre fram i sitt yrkesverksamma liv (1996) åkte Judy Chow till USA och gick Nada-utbildning.

Kina

Efter det att Judy Chow gått sin sjuksköterskeutbildning arbetade hon sedan under fyra år på olika vårdinrättningar i Hong Kong. En av Judy Chows stora intresse är att möta människor – från olika kulturer. Hon älskar också att resa. Först var det ”stora” Kina som lockade, där hon tog sin grundläggande akupunkturutbildning. Därefter föll hon pladask för en svensk man när hon var på semesterresa i Thailand. Att resa är fortfarande den största passionen i livet för henne. Hon tycker det är roligt att möta olika människor i olika världsdelar. Men kärleken gjorde att hennes hem- från mitten av 80-talet - blev i Växjö, Sverige. Här jö, Sverige. Här öppnade hon 1992 sin akupunkturmottagning.

 

Öronakupunktör

Judy Chow är en föregångare inom öronakupunkturen. Redan 1990 började hon praktisera denna speciella teknik. Hon har senare också utbildat läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster i öronakupunktur. Judy Chow åker ständigt på olika internationella akupunkturkongresser för att hålla sin kunskap levande.
Hon har genom sitt stora internationella utbyte också knutit många kontakter. Hon är bl.a. konsult för läkare i Lettland.
 

Projekt

Judy Chow har deltagit i flera olika projekt. 1995 deltog hon i den enda knäoperation som utförts i Sverige med akupunktur som bedövningsmetod.
1998 gjorde hon en studie, tillsammans med en distriktsläkare, om huruvida akupunktur hjälper vid rökavvänjning. Resultatet var mycket bra. 80 % kunde sluta röka efter sex-sju behandlingar.
 

Kunskapstörst

Judy Chows kan inte sluta att studera. Hennes nyfikenhet och kunskapstörst gör att hon ständigt vidareutbildar sig. Ett exempel är de över 850 akademiska poänger hon samlat genom åren. Ett annat exempel är att hon även utbildad sig i klassisk massage och idrottsmedicin vid Gymnastik och Idrott Högskolan i Stockholm (GIH). Väggarna på hennes mottagningsrum är fulla med diplom från olika utbildningar m.m.
Judy Chow kan också titulera sig forskare.Hon älskar sitt arbete som akupunktör och sjuksköterska. Hon trivs helt enkelt väldigt bra med att vara vårdare. Och just det här gav henne uppslaget till sin magisterexamen: Vad är det som gör att vårdarna trivs i sina jobb? Hypotesen var att det inte bara är vårdarna som ger, utan att patienterna ger något tillbaka till vårdarna. Resultatet finns i hennes D-uppsats: Omsorgens belöning – ur vårdpersonalens perspektiv. Båda hennes c-uppsats och d-uppsats är belönade med stipendium från FoU Kronoberg. Judy fick sin doktorexamen 2014 vid Institutionen för Vårdvetenskap vid Linneuniversitet. Hennes doktoravhandling heter Vårdandets symfoni där hon forskar vårdrelation i Kina och i Sverige. Judy jobbar även som lektor på Linneuniversitet.
 

Öst och väst

I den traditionella kinesiska medicinen (TCM) ingår, förutom akupunktur, moxa, manipulation och massage, kroppsövningar som Tai Chi och Qi gong, örtmedicn och kostråd. Judy Chow har kunskap inom alla dessa områden. Hon har också stora kunskaper om den västerländska medicinen – vilket gör hennes mångsidighet än större. Det ger en stor trygghet till patienterna att Judy Chow kan möta dem på alla sätt och ge råd som är heltäckande.