Akupunktur

Akupunktur

Om kinesisk medicin…

Akupunktur är en fler tusenårig läkekonst från Kina. Från att ha setts som lite suspekt är den nu en accepterad behandlingsform. WHO rekommenderar nu akupunktur för lindring och bot av 80 sjukdomstillstånd.

Akupunktur ingår i TCM, Traditionell Kinesisk Medicin.  TCM är ett samlingsnamn för flera olika behandlingsformer såsom akupunktur, värmebehandling (moxaibtion), manipulation och massage, kroppsövningar som Tai Chi och Qiqong, örtmedicin och kostråd.  Judy Chow har kunskap om samtliga delar i TCM.

Behandlingsformerna har funnits i Kina sedan flera tusen år tillbaka. TCM byggs teoretiskt på den kinesiska livsfilosofin Taoism. Hälsa ses som att människan och dess omgivningar är i balans medan sjukdom betyder att balansen har rubbats.

I Kina upptäcktes, för länge sedan, att stimulering av olika punkter på huden kunde påverka organ och funktioner i kroppen. Genom erfarenhet och iakttagelser skapade man en exakt teori och byggde upp ett fungerande system för klinisk praktik. TCM är en exakt vetenskap men bygger på helt andra kriterier än de i västerlandet vedertagna.